Batzar Nagusiak - Juntas Generales - Bizkaia

  • Facebook
  • Instagram

Acceso miembros

Composición de las JJGG

Grupo Juntero: SV/ES

Candidaturas electorales:
PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSE-EE (PSOE))
Portavoz:
Rico Lezama, Ekain
Portavoz Suplente:
Otermin Eraso, Juan
Restantes miembros:
Cadaval Vélez De Mendizabal, Isabel
Gil Llanos, Begoña
Jerónimo Moreno, Ignacio
Montalban Goicoechea, Josu
Rodriguez Carrera, Marimar